Om

Lokalrådet er nedsat af Silkeborg kommune for at varetage lokalområdet interesser.

Blicheregnens lokalråd dækker hele Thorning skoledistrikt herunder, Gråmose, Thorning, Skræ, Knudstrup, Vium, Hvam og Ungstrup og Vattrup.

Lokalrådet vælges på den årlige generalforsamling for 2 år af gangen. Alle borgere der er bosat i Thorning skoledistrikts område har stemmeret ved generalforsamlingen. (se mere herom i vores vedtægter)

Lokalrådet består pt. af følgende medlemmer:

Formand: Jonna Wigh

Næstformand: Sarah Thomsen

Kasserer: Inge Lyngsø

Medlem: Gert Nielsen

Medlem: Jes Kristensen

Medlem: Teddy Jakobsen

Medlem: Pia Lundstrøm Andersen

Du kan læse mere om Silkeborg kommunes øvrige lokalråd her: Lokalråd – Silkeborg Kommune