om os

Lokalrådet er nedsat af Silkeborg kommune for at varetage lokalområdet interesser.

Blicheregnens lokalråd dækker hele Thorning skoledistrikt herunder, Hauge, Gråmose, Thorning, Skræ, Knudstrup, Vium, Hvam og Ungstrup.

Lokalrådet vælges på den årlige generalforsamling for 2 år af gangen. Alle borgere der er bosat i Thorning skoledistrikts område har stemmeret ved generalforsamlingen. (se mere herom i vores vedtægter)

Lokalrådet består pt. af følgende medlemmer:

Sarah Burri Thomsen (Formand), Burri.thomsen@gmail.com

Dorthe Kolling Rægaard (Næstformand)

Thomas Kirk Ardal (kasserer)

Jonna Wigh

Gert Nielsen

Jes Kristensen

Stefan Mäkinen

Pia Lundstrøm Andersen (suppleant)

Linda Lyngsøe (suppleant)

Du kan læse mere om Silkeborg kommunes øvrige lokalråd her: Lokalråd – Silkeborg Kommune