Generalforsamling 3. marts 2015

Referat, foreningsmøde og generalforsamling, Blicheregnens Lokalråd, d. 3. marts 2015

Sted: Vium-Hvam Multi- og Kulturhus

Seksten fremmødte.
Aftenen startede med fællesmøde, hvor egnens foreninger var indbudt.

Baggrunden var ønsket om, at lave en fælles hjemmeside med kalenderfunktion, så sammenfald i arrangementer nemmere kan undgås.

Efter snak om hvad der kan fungere, og hvem der skulle stå for det, blev det besluttet at bruge Kjellerup Kalenderen. Dertil har alle foreninger adgang – efter at have oprettet en bruger via Kjellerup Bibliotek. Kalenderen kan kun benyttes til offentlige arrangementer.
Herefter fortalte Poul Dahl om arbejdet med nærdemokrati i Silkeborg Kommune.

Byansvarlig, Gry Bruhn Hansen, holdt oplæg om generelt kommuneplansarbejde, både for hele kommunen og for lokalområdet.

Generalforsamling

 

Ad pkt. 1

Kern Oddershede valgt som dirigent
Ad pkt. 2

Linda Lyngsøe aflagde årsberetning.

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen uden spørgsmål.
Ad pkt. 3

Kristina Nielsen fremlagde regnskab

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen uden spørgsmål.
Ad pkt. 4

Ingen indkomne forslag
Ad pkt. 5

Tonny Pedersen, Claus Poulsen, Irma Andreasen på valg. Tonny Pedersen ønskede ikke genvalg.

Nyvalgt blev Jørgen Jensen, Hvam. Øvrige modtog genvalg.
Ad pkt. 6

Suppleanter, Martin Andreasen og Dorit Rask
Ad pkt. 7

Revisor, Anker Frydenlund. Revisorsuppleant, Cita Brøns
Ad pkt. 8

Drøftelse af fremtiden for Kompedal Lejren. Et stort lokalt ønske at bevare og udvikle lejren, men det kræver politisk opbakning.

Referent, Linda Lyngsøe