Referat, Konstituerende møde, d. 7. april 2016

Referat, Blicheregnens Lokalråds konstituerende møde, d. 7. april 2016

Mødet blev afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen.

Alle valgte tilstede.

Konstituering

Formand: Linda Lyngsøe

Næstformand: Peter Hansen

Kasserer: Irma Andreasen

Sekretær: Irma Andreasen/Linda Lyngsøe

Øvrige medlemmer: Claus Poulsen, Jørgen Jensen, Benny Mogensen

Kassereropgaven skal overdrages til Irma Andreasen snarest.

Irma kontakter Jyske Bank, for at få formalia i orden, omkring hvad der skal bruges til overdragelse.

Hun kontakter formanden om dette, og efterfølgende sørger lokalrådet for hurtigt at udstede fuldmagt, så den nye kasserer kan varetage opgaven snarest.

Der skal snarest muligt overleveres nødvendige bilag fra den tidligere kasserer, så regnskabet fra 2015 kan bringes i orden, og indberettes til Silkeborg Kommune, som det foreskrives.

Dette er en hasteopgave.

Referent, Linda Lyngsøe