Blicheregnens Lokalråd

Lokalrådet er et upolitisk samarbejdsorgan, som har til formål
– at beskæftige sig med emner og områder, af almen lokal interesse, efter henvendelse fra foreninger, grupper, enkelte borger, eller efter initiativ fra lokalrået.
– at fremme trivsel og kontakt mellem borgerne indbyrdes.
– at formidle kontakt mellem borgerne og Silkeborg Kommune, i sager der har almen interesse.

Vi ønsker tæt dialog med borgerne, så vi kan ramme ned der hvor der er behov, og dermed forsøge at skabe de bedste rammer for borgere i vores område.
Vi kan selvfølgelig ikke garantere, at vi får alle vores ting igennem, i forhold til kommunen og andre instanser. Men vi kan i hvertfald sørge for, at fremkomme med vores mening og vores ønsker.
Vi forsøger at fange “hvad der rører sig” i vores område.
At sætte nye initaitiver i gang, så vi bevarer et aktivt område.

Er der noget du ønsker vi skal tage op, så kontakt endelig et af rådets medlemmer.


 

Nyt fra Silkeborg Kommune:

Prognose: Blicheregnen får 20 nye boliger på 12 år
Det viser en prognose kaldet Boligprogram 2019-2031, som kommunens Teknik- og Miljøafdeling har lavet. Prognosen er er lavet på baggrund af vedtagne lokalplaner og Kommuneplan 2017-2028, igangværende byggesager, kommende lokalplaner, efterspørgsel på boliger i området, tendenser indenfor byggeriet og historiske tendenser. Kigger man tilbage, er der kommet 27 boliger på Blicheregnen de sidste 11 år – fra 2007 til 2018. I hele Silkeborg Kommune vil der i 2031 være kommet 7.378 nye boliger ifølge prognosen. Det er mellem 446 og 704 nye boliger om året i kommunen.
(Plan- og Vejudvalget, 04.03.2019, punkt 11, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 05.03.2019, punkt 9)
...

View on Facebook

Nyt fra Silkeborg Kommune

Rute 926 igennem Thorning nedlægges

Region Midtjylland stopper en række regionale busruter fra 1. april 2019. Én af dem er rute 926x Viborg-Nørre Snede-Vejle. Ruten bliver nedlagt, hvis kommunerne ikke overtager ruterne.
Teknik- og Miljøafdelingen har vurderet, at der ikke er grundlag i passagertallene for, at Silkeborg Kommune skal gå ind og opretholde kørsel på rute 926, som er en regional rute.
Byrådet har nu besluttet, at Silkeborg Kommune ikke skal erstatte ruterne, og derfor bliver de nedlagt fra 1. april 2019.

Region Midtjylland stopper busruter for ca. 3,8 mio. kr. i Silkeborg Kommune og for i alt 55 mio. kr. i hele Region Midtjylland.
Region Midtjylland nedlægger ruterne, fordi kun få passagerer rejser regionalt over kommunegrænserne og de fleste rejser internt i kommunen.

(Byrådet, 17.12.2018, punkt 14)
...

View on Facebook

SILKEBORG KOMMUNE INVITERER TIL BORGERMØDE OM VINDMØLLE- OG SOLCELLEPROJEKT VED MARSVINLUND

Borgermødet bliver holdt 15. januar kl. 17 i Sognegården i Sjørslev.

Borgermøde og forhøring om vindmølle- og solcelleprojektet ved Marsvinslund

Silkeborg Kommune holder borgermøde i Sjørslev om den ansøgning, kommunen har modtaget om at etablere tre vindmøller og et solcelleanlæg ved Marsvinslund.

Tid og sted
Borgermødet bliver holdt tirsdag 15. januar kl. 17.00 til 19.00 i Sognegården i Sjørslev, Sognegårdsvej 41, 8629 Kjellerup.

Borgermødets indhold
På borgermødet vil ansøgeren beskrive sit projekt, og kommunen vil beskrive processen for planlægningen af projektet.

Plan- og Vejudvalget godkendte på deres møde 3. december, at arbejdet med at planlægge de to energiprojekter kunne gå i gang. Planlægningen omfatter en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen.
I begyndelsen af januar kommer der på Silkeborg Kommunes hjemmeside et debatoplæg om planlægningen af projektet.

Forhøring
Debatoplægget er udgangspunktet for den forhøring, som samtidig bliver sat i gang. Forhøringen varer indtil sidst i januar.
I forhøringen har du mulighed for at sende forslag og idéer til planlægningen.
Der vil igen senere være en høringsperiode, hvor du kan indsende bemærkninger til planerne og projektet.

Som Lokalråd er vi meget interesseret i Jeres holdninger til projektet, særligt jer som bliver nabo til projektet, således at vi har en god baggrund for at lave et høringssvar.
I er meget velkomne til at sende en mail til mig.

Lokalrådet er et upolitisk samarbejdsorgan, hvor et af vores hovedformål er at være bindeled mellem de lokale borgere og Silkeborg kommune i sager som har almen interesse.

Husk at holde en god tone i debatten!
...

View on Facebook

Flot fremmøde - Tak! Omkring tyve mødte op, og vores to lokale politikere har noget mere konkret at tage med videre.
Det ser jo broget ud med bus 926X, men vi håber stadig at kunne påvirke beslutningerne fremadrettet, så vi forhåbentligt kan få bedre busforbindelser til Silkeborg, som vi også hørte der var efterspørgsel på hos de unge selv.
Bus 711 er Viborg Kommune, og vi opfordrer som altid til at man holder sig orienteret om hvornår der er høringsperioder i forhold til køreplans-planlægningen.
Lokalrådet har modtaget nogle input som vi sender videre til Region Midt, vedrørende nedlæggelsen af X-bussen.
...

View on Facebook

BUSDRIFT PÅ BLICHEREGNEN.
ER DU BERØRT DIREKTE AF BESPARELSEN PÅ BUSDRIFTEN, VIL VI BEDE DIG MØDE OP I MORGEN TORSDAG, D. 20. SEPTEMBER KL 16, PÅ VENDEPLADSEN VED KIRKEN.
De tal vi får fra region og kommune om hvor mange der bruger busserne på egnen, er en del anderledes end det der gives udtryk for på de sociale medier. Og vi har brug for at vide hvor mange der reelt bruger busserne. Vi har derfor brug for at man møder fysisk op, hvis man er direkte berørt af nedskæring og dårlige busforbindelser.
...

View on Facebook